Mode:  
 
You are here: หน้าหลัก

Thai English

 

เมนูหลัก
 

 

ปฎิทิน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

Hit Counters

เริ่ม 6 กุมภาพันธ์ 2558

ขอเชิญลงนามถวายพระพรออนไลน์

Hotlink รับแจ้งเรื่องร้องเรียน

 ข่าวสมัครงาน Minimize

 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  เอกสารแนบรายชื่อ ดาวน์โหลด

                  *****รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวของศูนย์ส่งเสริมภาคที่ 5 รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลด

                  *****ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลด

                

 

 
 ข่าวประกาศ Minimize
ยื่นข้อเสนอโครงการ/ข้อเสนอราคา จ้างดำเนินกิจกรรมการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงเครือข่ายอุตสาหกรรมไหมจังหวัดขอนแก่น
Created by pakrudee sanyen in 2/5/2015 11:55:26 AM

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ขอนแก่น  ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงเครือข่ายอุ... Read More..


นำเสนอ/ข้อเสนอโครงการ
Created by pakrudee sanyen in 2/13/2015 5:00:54 PM

  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ขอนแก่น    ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงเครือข่... Read More..


ประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค/ด้านราคา การจัดจ้างที่ปรึกษา วิธีพิเศษ
Created by pakrudee sanyen in 4/17/2015 3:53:07 PM

  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ขอนแก่น    ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงเครือข่... Read More..


บริษัท อิงคะ จำกัด ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงเครือข่ายอุตสาหกรรมไหมจังหวัดขอนแก่น ภายใต้โครงการยกระดับผ้าไหมมัดหมี่ขอนแก่นสู่สากล
Created by pakrudee sanyen in 4/28/2015 3:30:50 PM

 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ขอนแก่น  ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงเครือข่ายอุ... Read More..


 
 ข่าวกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม Minimize

 
ข่าวเด่น/ข่าวกิจกรรม กสอ.
ข่าวกิจกรรมศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5

 

 

วันที่ 11 กันยายน 2558 ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ขอนแก่น
(นายธเนศ เมฆลาย) รายนามผู้เกษียณอายุราชการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ปี 2558 เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจัดปี 2558 พร้อมเจ้าหน้าที่ ศภ.5 กสอ.ที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมไม้ด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม

วันที่ 10-11 กันยายน 2558 ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ขอนแก่น (นายธเนศ เมฆลาย) และเจ้าหน้าที่ ศภ.5 กสอ.ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการดำเนินโครงการกิจกรรมปีงบประมาณ 2559 และการเสริมสร้างทีมงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ปี 2559 บรรยายโดยวิทยากร(ดร.บรรจบ ปิยมาตย์) ภายใต้การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2559" ณ โรงแรมไม้ด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม

วันที่ 14 กันยายน 2558 เวลา 13.00 - 16.30 น.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ขอนแก่น จัดนำเสนอผลงาน โครงการให้คำแนะนำปรึกษาแนะนำเชิงลึกแก่ SMEs ด้วยระบบ Lean ประจำปีงบประมาณ 2558 เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคนิค Lean (Lean Manufacturing Kaizen) และ (Lean Manufacturing Standard) โดย ผู้อำนวยการฯ (นายธเนศ เฆมลาย) ให้เกียรติกล่าวแสดงความยินดีกับผู้นำเสนอผลการดำเนินโครงการทั้ง 8 บริษัท ซึ่งดำเนินงานโดยเจ้าหน้าที่ ศภ.5 กสอ. 

วันที่ 14 กันยายน 2558 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ขอนแก่น กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานนิคมสร้างตนพิมาย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 80 ท่าน โดย(ผอ.ศภ.5 กสอ.นายธเนศ เมฆลาย) ซึ่งคณะศึกษาดูงานได้เยี่ยมชมและดูวีดีทัศน์ความเป็นมาของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกกรรมภาคที่ 5 ขอนแก่น และรับฟังการบรรยาย เรื่อง พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพมีการบริหารจัดการกลุ่มได้อย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ บรรยายโดยวิทยากรศูนย์ฯ (นายวิสุทธิ์  การค้า) ตำแหน่ง นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ชำนาญการ

วันที่ 4 กันยายน 2558 ณ ชั้น1 เซ็ลทรัลขอนแก่น ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ขอนแก่น ส่วนบริหารยุทธศาสตร์ งาน BOC และงานเงินทุนหมุนเวียน ออกบูธให้คำปรึกแนะนำธุรกิจอุตสาหกรรม ในงานมหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่ทางศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมให้บริการ นำโดยเจ้าหน้าที่ ศภ.5 กสอ. นางเสาวรส นามบุตรดี ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ  นางนุสรา ปลดเปลื้อง ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรม และนายวุฒิวงศ์ ใจซื่อ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-8 กันยายน 2558 จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่ 3 กันยายน 2558 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานครฯ
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ขอนแก่น (นายธเนศ เมฆลาย) เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) โ
ดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงานฯ และมอบนโยบายการส่งเสริม SMEs ในงานครั้งนี้

วันที่ 2-3 กันยายน 2558 ณ  โรงแรมกรีน โฮลเต็ล แอนด์ รีสอร์ท
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ขอนแก่น เปิดสัมมนาฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาทีม ศภ.5 เพื่อจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work flow Manual)" จัดโดย ส่วนบริหารยุทธ์ศาสตร์ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 โดยมี
ผู้อำนวยการส่วนบริหารยุทธ์ (นางรุ่งอรุ่ณ เปี่ยมปัจจัย) กล่าวรายงาน และเจ้าหน้าที่ ศภ.5 กสอ.เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้

 

ดาวน์โหลดเอกสาร  ดาวน์โหลดเอกสาร Minimize
 
 ศภ.5 ยกกำลังอาสา Minimize
 

 

 นายธเนศ เมฆลาย
ผู้อำนวยการ
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5

 

 

นายสุรชัย กลางพระเนตร
ผู้อำนวยการ
ส่วนบริการธุรกิจอุตสาหกรรม

 

 ฝ่ายบริหารทั่วไป Minimize

 

นางบุญญพร เสนาสิงห์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

 

 

 

 นางรุ่งอรุณ  เปี่ยมปัจจัย

  ผู้อำนวยการ
ส่วนบริหารยุทธศาสตร์

 

 

นายมนต์ชัย  พงษ์วิจิตร

  หัวหน้าส่วนพัฒนา
ระบบสนับสนุนอุตสาหกรรม

 

 

 

 

               

  

กฎบัตรอาเซียน

ฉันและเธอ "เราคืออาเซียน" 

#1     #2     #3     #4     #5 

 

 

 

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ขอนแก่น 86 หมู่3 ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
โทรศัพท์: 043-379296-301 โทรสาร: 043-379302  

E-mail: IPC5@dip.go.th