You are here: บทความ Thai English
  ผอ.ศภ.5 กสอ. Minimize

นายวิจักขณ์ รัตนสุวรรณ
ผู้อำนวยการ
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5

 

 
 เมนูหลัก Minimize
 
 ปฎิทิน Minimize
 
 ลิงค์เพื่อนบ้าน Minimize
 
   Minimize

หน้า  2    3    4    5    6    7    8    9 . . .

 

บทความเรื่อง

 

จักสานงานศิลป์ :

การประดิษฐ์โบว์จากเส้นใยพืชและกระดาษสี

(ฉบับสมบูรณ์... คลิกที่นี่)

ผู้แต่ง : นางแสงสวรรค์  สังวรดี  (รู้จักผู้เขียน....)

ช่างเย็บสานทอ

บทความสอนการประดิษฐ์โบว์ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน คือ

      1. การประดิษฐ์โบว์จากเส้นใยพืช เช่น ใบตาล ใบลาน และใบเตย 

      2. การประดิษฐ์โบว์จากกระดาษสี

เนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย สามารถทำตามขั้นตอนได้ทันที

จักสานงานศิลป์ :

กระถางเก๋ไก๋

(ฉบับสมบูรณ์... คลิกที่นี่)

ผู้แต่ง : นางแสงสวรรค์  สังวรดี 

ช่างเย็บสานทอ

บทความสอนการนำเอาเส้นถักจากพืชต่างๆ เช่น ผักตบชวา นำมาประดิษฐ์ตกแต่งกระถางพลาสติกธรรมดาๆ ให้เกิดความสวยงาม เพิ่มมูลค่าให้กับกระถาง

เนื้อหาอ่านง่ายตามสไตล์ผู้เขียน สามารถทำตามได้ทันที

จักสานงานศิลป์ :

ขวดแก้วแสนสวย

(ฉบับสมบูรณ์... คลิกที่นี่)

ผู้แต่ง : นางแสงสวรรค์  สังวรดี 

ช่างเย็บสานทอ

 

บทความสอนการนำเอาเส้นถักจากพืชต่างๆ เช่น ผักตบชวา นำมาประดิษฐ์ตกแต่งขวดแก้ว หรือขวดโหลธรรมดาๆ ให้เกิดความสวยงาม เพิ่มมูลค่าให้กับขวดต่างๆ

เนื้อหาอ่านง่ายตามสไตล์ผู้เขียน สามารถทำตามได้ทันที

จักสานงานศิลป์ :

ดอกไม้ใบตาล

(ฉบับสมบูรณ์.คลิกที่นี่)

ผู้แต่ง : นางแสงสวรรค์  สังวรดี

ช่างเย็บสานทอ

 

บทความสอนการประดิษฐ์ดอกไม้จากใบตาล ตั้งแต่ขั้นตอนแรก จนกระทั่งประกอบเป็นดอกไม้แสนสวยจากใบตาล

เนื้อหาอ่านง่ายตามสไตล์ผู้เขียน สามารถทำตามได้ทันที

จักสานงานศิลป์ :

ดอกไม้หนีบกระดาษ

(ฉบับสมบูรณ์.คลิกที่นี่)

ผู้แต่ง : นางแสงสวรรค์  สังวรดี

ช่างเย็บสานทอ

บทความต่อเนื่องจากเรื่องดอกไม้จากใบตาล นำมาต่อยอดประดิษฐ์เป็นดอกไม้หนีบกระดาษ  

 

เนื้อหาอ่านง่ายตามสไตล์ผู้เขียน สามารถทำตามได้ทันที

จักสานงานศิลป์ :

แจกันสาน

(ฉบับสมบูรณ์...คลิกที่นี่)

ผู้แต่ง : นางแสงสวรรค์  สังวรดี   

ช่างเย็บสานทอ

 

เนื้อหาอ่านง่ายตามสไตล์ผู้เขียน สามารถทำตามได้ทันที 

บทความสอนการนำเอาเส้นถักจากพืชต่างๆ เช่น ผักตบชวา นำมาประดิษฐ์ตกแต่งแจกันรูปทรงต่างๆ ให้เกิดความสวยงาม แปลกใหม่ เพิ่มมูลค่าให้กับแจกัน

 

จักสานงานศิลป์ :

(ฉบับสมบูรณ์.......คลิกที่นี่) 

 

ผู้แต่ง : นางแสงสวรรค์  สังวรดี   

ช่างเย็บสานทอ

บทความสอนการนำเอาเส้นถักจากพืชต่างๆ เช่น ผักตบชวา นำมาประดิษฐ์เป็นของใช้เล็กๆ น่ารัก ซึ่งในตอนแรกนี้จะนำมาทำเป็นพวงกุญแจ สวยงามแปลกใหม่ไม่เหมือนใคร

เนื้อหาอ่านง่ายตามสไตล์ผู้เขียน สามารถทำตามได้ทันที

หมอนสามเหลี่ยม 3 หน้า

(ฉบับสมบูรณ์... คลิกที่นี่)

ผู้แต่ง : นางเปรมกมล  จันทองทิพย์  (รู้จักผู้แต่ง....)

ช่างทอผ้า

บทความสอนวิธีการทำหมอนสามเหลี่ยม หรืออีกชื่อหนึ่งว่า "หมอนขวาน" โดยเริ่มต้นจากบทเรียนง่ายๆ ด้วยหมอนสามเหลี่ยมแบบ 3 หน้า ซึ่งมีขั้นตอนวิธีการทำไม่ซับซ้อนนัก เนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย สามารถทำตามได้ทันที

 

 หมอนสามเหลี่ยม 6 หน้า

(ฉบับสมบูรณ์... คลิกที่นี่)

ผู้แต่ง : นางเปรมกมล  จันทองทิพย์

ช่างทอผ้า

บทความสอนวิธีการทำหมอนสามเหลี่ยม หรืออีกชื่อหนึ่งว่า "หมอนขวาน" คราวนี้เริ่มยากขึ้นมาอีกนิด ด้วยหมอนสามเหลี่ยมแบบ 6 หน้า แต่ยังคงมีเนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย สามารถทำตามได้ทันที 

รายงานผลการวิจัย

การพัฒนาเทคนิค

การฟอกย้อมสีไหม

ด้วยวิธีธรรมชาติ

เพื่อการแข่งขัน

เชิงพาณิชย์

(ฉบับสมบูรณ์... คลิกที่นี่)

ผู้แต่ง : นายโอภาส  ปลดเปลื้อง (และคณะ) (รู้จักผู้แต่ง....)

ช่างเย็บสานทอ

รายงานผลการวิจัยการพัฒนาเทคนิคการฟอกย้อมสีไหมด้วยวิธีธรรมชาติ ซึ่งศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 โดยนายโอภาส ปลดเปลื้อง เข้าร่วมทำการวิจัยกับศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ขอนแก่น

การพัฒนาเครื่องสาวไหม สม.05

(ฉบับสมบูรณ์... คลิกที่นี่)

ผู้แต่ง : นายดรุณ  อุดมฤทธิ์   (รู้จักผู้แต่ง....)

ช่างสาวไหม

บทความการพัฒนาเครื่องสาวไหม สม.05 ซึ่งเป็นการพัฒนาจากเครื่องสาวไหมแบบดั้งเดิมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และเพื่อให้ได้เส้นไหมที่มีคุณภาพดี

 

 
A critical error has occurred.
Page cannot be null. Please ensure that this operation is being performed in the context of an ASP.NET request.